Review: Nature Box Spray Conditioner Avocado Oil [English/Dutch]

Recently Nature Box came out with a new product: a spray conditioner. This product is marketed as a detangler, but it can also be used as a leave-in conditioner. It is available in two versions, one with avocado oil and one with olive oil, and it is Curly Girl Method friendly. Of course, I wanted to try out this product, so I bought it and tested it for a couple of weeks. I chose the one with avocado oil, because avocado oil is a little bit lighter than olive oil. Therefore it’s better suited for my hair, which is on the finer side.

Nature Box heeft sinds kort een nieuw product: een sprayconditioner. Dit product wordt verkocht als een anti-klitspray, maar het kan ook gebruikt worden als een leave-in conditioner. Het is verkrijgbaar in twee versies, een met avocado-olie en een met olijfolie, en het is geschikt voor de Curly Girl Methode. Natuurlijk wilde ik dit product uitproberen, dus ik heb het gekocht en een paar weken uitgetest. Ik heb voor degene met avocado-olie gekozen, omdat avocado-olie een wat lichtere olie is dan olijfolie. Daarom is deze beter geschikt voor mijn haar, dat aan de fijnere kant is.

A hand holding the Nature Box Spray Conditioner Avocado Oil against a grey background.

Because the product claims to be a detangler, I was curious if it would work as a normal conditioner for detangling my hair in the shower. While it did make my hair smooth and did help to detangle it, it didn’t give the same amount of “slip” as a normal conditioner would. For hair that is thicker, dryer or tangles easier, I doubt that this spray conditioner will be enough to detangle your hair.

Omdat het product claimt een anti-klitspray te zijn, was ik benieuwd of het zou werken als een normale conditioner om mijn haar te ontklitten onder de douche. Hoewel het mijn haar zacht maakte en hielp bij het ontklitten, gaf het niet dezelfde hoeveelheid “slip” als een normale conditioner. Voor haar dat dikker of droger is, of sneller klit, betwijfel ik of deze spray conditioner wel genoeg is om je haar te ontklitten.

However, this spray conditioner does work quite nice as a leave-in conditioner and a next day refresher. The product is quite thin, and on its own it doesn’t do enough for my curls: I do still need to use stylers afterward such as curl cream or gel. But when I use the spray conditioner on wet hair right after finishing my shower, it does help my curls to form or “clump” a little bit better. Because the product is so lightweight, it does not weigh my hair down like leaving in a normal conditioner and then adding stylers would. While the bottle says to spray directly on the hair, I prefer to spray some in my hands and then apply evenly over my hair and scrunch some of it in. I use about 6 to 8 sprays for this.

De sprayconditioner werkt echter wel fijn als een leave-in conditioner en een refresher of opfrisser voor de tweede dag. Het product is vrij dun, en op zichzelf doet het niet genoeg voor mijn krullen: ik heb erna nog stylers nodig zoals een krullencrème of een gel. Maar als ik de sprayconditioner op nat haar aanbreng vlak na het douchen, helpt het mijn krullen om iets beter te vormen of te “clumpen”. Omdat het product zo licht is, verzwaart het mijn haar niet zoals zou gebeuren als ik een normale conditioner als leave-in gebruik en daarna nog stylers toevoeg. Hoewel de fles zegt dat ik de conditioner direct op het haar moet spuiten, spuit ik liever een beetje in mijn handen om daarna evenredig over mijn haar te verdelen en erin te knijpen. Ik gebruik hier ongeveer 6 tot 8 sprays voor.

Lastly, I have tried the product as a refresher on second- and third-day hair. I usually first spray my hair with water to make it damp, and then add a couple of sprays of the spray conditioner to my hair. While adding water alone also can help to revive my curls, I find that using this spray makes my curls look just a little better. It even worked to make my hair look curly again after the hairdresser brushed it out!

Tenslotte heb ik het product gebruikt als een refresher op tweede- en derdedaghaar. Meestal maak ik mijn haar eerst vochtig met een plantenspuit, en dan verdeel ik een paar sprays van de sprayconditioner over mijn haar. Hoewel alleen een beetje water ook kan helpen om mijn krullen weer tot leven te brengen, merk ik dat deze spray mijn krullen er net een beetje beter uit laat zien. Het hielp zelfs om mijn haar weer te laten krullen nadat de kapper het door had gekamd!

Three pictures of my wavy/curly hair
From left to right: hair with only the spray conditioner, hair with the spray conditioner and a gel, and hair on day 2 after using the spray conditioner as a refresher. Van links naar rechts: haar met alleen de sprayconditioner, haar met de sprayconditioner en gel, en haar op dag 2 na het gebruik van de sprayconditioner als een refresher.

Overall, I do quite like this product. While I wasn’t a big fan of Nature Box’ shampoo and conditioner, I think this spray conditioner is quite useful both as a leave-in conditioner as well as a refresher on second-day hair. Personally I prefer to have my routine as easy and short as possible, so I’m not sure if I will use it as a leave-in conditioner every time I wash my hair – but I will probably use it quite a lot as a refresher.

Ik vind dit over het algemeen een fijn product. Hoewel ik geen grote van was van de shampoo en conditioner van Nature Box, denk ik dat deze sprayconditioner erg nuttig is als leave-in conditioner en als refresher voor tweededaghaar. Persoonlijk hou ik mijn routine het liefst zo kort en makkelijk mogelijk, dus ik weet niet zeker of ik de sprayconditioner elke keer dat ik mijn haar was als leave-in conditioner ga gebruiken – maar ik ga hem waarschijnlijk nog vaak gebruiken als refresher.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s