Review: Love Beauty and Planet Shea Butter & Sandalwood Oil shampoo+conditioner [English/Dutch]

Love Beauty and Planet is a hair and body care brand that is marketed as being ‘green’. While I am not sure how sustainable they really are, being part of Unilever, their products are vegan and they use recycled plastic for their bottles – so at least those are good things. Another good thing about Love Beauty and Planet: their conditioners are Curly Girl approved, and they have one sulfate-free shampoo. In this post I am reviewing the sulfate-free Shea Butter & Sandalwood Oil shampoo and the corresponding conditioner.

Love Beauty and Planet is een haar- en lichaamsverzorgingsmerk dat wordt gelabeld als ‘groen’. Hoewel ik twijfel hoe duurzaam ze echt zijn, aangezien ze deel uitmaken van Unilever, zijn hun producten veganistisch en gebruiken ze gerecycled plastic voor hun flessen – dus dat zijn in ieder geval positieve dingen. Een ander positief deel aan Love Beauty and Planet: hun conditioners zijn geschikt voor de Curly Girl methode, en ze hebben één sulfaatvrije shampoo. In deze post review ik de sulfaatvrije Shea Butter & Sandalwood Oil shampoo en de bijbehorende conditioner.

The Love Beauty and Planet shea butter and sandalwood oil shampoo and conditioner bottles on a blue background with white dots.

Shampoo

The shampoo has a mild lather and smells a lot like coconut. I personally am not a big fan of products with a coconut scent, but fortunately this one is relatively mild. Although the shampoo cleans my hair well enough to make it to third day hair, I can see my hair getting greasy already towards the end of the third day. With other shampoos, I feel like I could get away with fourth day hair these days if I wear it in a bun. If your hair is dryer though, I think this could be a pretty great shampoo.

De shampoo schuimt mild en ruikt nogal naar kokos. Persoonlijk ben ik niet zo’n grote fan van producten met een kokosgeur, maar gelukkig is deze vrij mild. Hoewel de shampoo mijn haar genoeg reinigt om een derde dag te halen zonder te wassen, zie ik wel dat mijn haar tegen het einde van de derde dag wat vettig wordt. Met andere shampoos heb ik het gevoel dat ik een vierde dag kan halen als ik mijn haar in een knot draag. Als je haar droger is denk ik wel dat dit een goede shampoo voor je kan zijn.

Conditioner

The Shea Butter & Sandalwood Oil conditioner seems quite heavy, which makes sense, as shea butter is quite a heavy ingredient. The bottle also says the conditioner hydrating and meant for dry hair. Because of the consistency, it is quite easy to detangle my hair in the shower. Usually I use a brush to detangle my hair, but with this conditioner, I can easily run through it with my fingers.

De Shea Butter & Sandalwood Oil conditioner lijkt nogal zwaar, wat logisch is, omdat shea butter ofwel karitéboter een vrij zwaar ingrediënt is. De fles zegt ook dat de conditioner hydraterend is en bedoeld voor droog haar. Dankzij de consistentie is het vrij makkelijk om mijn haar te ontklitten onder de douche. Meestal gebruik ik een borstel om mijn haar te ontklitten, maar met deze conditioner kan ik er makkelijk doorheen met mijn vingers.

Unfortunately, the conditioner is too heavy for my hair to leave some of it in as a leave-in conditioner. I find it weighs my hair down too much, leaving me with limp curls that get stretched out throughout the day. I really have to wash this conditioner out fully. However, if your hair is coarser, curlier or you simply have more hair, you might easily be able to use it as a leave-in.

Helaas is de conditioner te zwaar voor mijn haar om een beetje erin te laten als een leave-in conditioner. Ik merk dat het mijn haar te veel verzwaart, wat ervoor zorgt dat mijn krullen slap voelen en in de loop van de dag uitzakken. Ik moet deze conditioner dus helemaal eruit wassen. Als je haar dikker is, meer krult of je gewoonweg meer haar hebt, kan het zijn dat je deze conditioner wel makkelijk als leave-in kunt gebruiken.

My hair after using the Love Beauty and Planet products. On the left it is more wavy, on the right it is more curly.
My hair after using the Love Beauty and Planet products. On the left, I used the conditioner as a leave-in and added some gel. On the right, I washed out the conditioner fully and styled it with a curl cream and gel. Mijn haar na het gebruik van de Love Beauty and Planet producten. Links heb ik de conditioner als leave-in gebruikt en gel toegevoegd. Rechts heb ik de conditioner volledig uitgespoeld en mijn haar gestyled met een krullencrème en gel.

Conclusion

I think these Love Beauty and Planet products are a great CG-friendly choice on a budget. However, they are not the greatest fit for my hair, which is on the wavier and finer side. Personally, I will probably not buy these products again. I might try another, more lightweight conditioner by this brand in the future though.

Ik denk dat deze Love Beauty and Planet producten een prima CG-vriendelijke keuze zijn binnen een kleiner budget. Ze passen echter niet heel goed bij mijn haar, dat meer aan de golvende en dunne kant is. Persoonlijk zal ik deze producten waarschijnlijk niet opnieuw kopen, maar in de toekomst zou ik misschien wel een lichtere conditioner van dit merk uitproberen.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s