Review: Noughty Wave Hello shampoo, conditioner & curl taming cream [English/Dutch]

Noughty is a brand from the UK that I have been wanting to try out for a while now. When I saw that they recently started selling their Wave Hello shampoo and conditioner at a big Dutch drugstore, that was the perfect chance to finally purchase them. After using these products for a while, I decided to also order the curl taming cream from the same line, so I could review them all together. All these products are completely Curly Girl Method approved, as well as vegan. Their packaging consists of 53% plastic derived from sugarcane, which makes it a slightly more eco-friendly option than regular plastic.

Noughty is een merk uit het Verenigd Koninkrijk dat ik al langer een keer wilde proberen. Toen ik erachter kwam dat ze hun Wave Hello shampoo en conditioner nu ook bij de Kruidvat verkopen, was dat het perfecte moment om ze eindelijk te kopen. Na ze een tijdje te hebben gebruikt, besloot ik om ook de curl taming cream van dezelfde lijn te kopen, zodat ik ze samen kon reviewen. Al deze producten zijn geschikt voor de Curly Girl Methode, en daarnaast zijn ze vegan. De verpakkingen bestaan uit 53% plastic uit suikerriet, wat het een iets milieuvriendelijkere optie maakt dan normaal plastic.

The Noughy Wave Hello Curl Defining Shampoo, Curl Defining Conditioner and Curl Defining Curl Taming Cream. The shampoo bottle is pink, and the other two are lavender. The curl taming cream is a little smaller. They are lying on a white sheet.

Noughty Wave Hello shampoo

The shampoo has a very fresh, citrus-y scent that you probably either love or hate. The first time I used it, it reminded me of dish soap – but fortunately it grew on me! The shampoo is sulfate-free, but gives a nice, mild lather that cleans my hair quite well. It contains sea kelp extract, avocado oil, orange peel oil and some mild cleansers. I really liked the experience of using it, and it is probably my favourite sulfate-free shampoo I have tried so far.

De shampoo heeft een frisse, citrus-achtige geur die je waarschijnlijk ofwel lekker vindt, ofwel verschrikkelijk. De eerste keer dat ik de shampoo gebruikte, deed het me denken aan afwasmiddel – maar gelukkig moest ik gewoon even aan de geur wennen! De shampoo is sulfaatvrij, maar schuimt licht en maakt mijn haar goed schoon. Hij bevat zeewierextract, avocado-olie, sinaasappelolie en een paar milde reinigers. Ik vond de shampoo fijn om te gebruiken, en het is waarschijnlijk mijn favoriete sulfaatvrije shampoo die ik tot nog toe heb geprobeerd.

Noughty Wave Hello conditioner

The conditioner has the same fresh scent as the shampoo. Like the shampoo, it contains sea kelp extract and avocado oil, but the conditioner also contains coconut oil, olive oil and shea butter. It has a very thick, creamy consistency that is easy to apply to the hair and easy to spread out over my hands first. It gives a pretty good slip, which makes it easy to brush through the hair.

De conditioner heeft dezelfde frisse geur als de shampoo. Net als de shampoo bevat hij zeewierextract en avocado-olie, maar de conditioner bevat ook kokosolie, olijfolie en sheaboter. Hij heeft een erg dikke, romige consistentie die makkelijk aan te brengen is op het haar en makkelijk eerst over de handen te verspreiden is. Hij geeft een behoorlijk goede ‘slip’, die het makkelijk maakt om door het haar te borstelen.

After I have brushed my hair through, it forms pretty nice curl clumps already with very little wet frizz or flyaways compared to many other conditioners. My hair had not been cooperating with me for a while and seemed to have lost its curl – but even after using this conditioner once my hair was already curling a lot better. Although the conditioner contains some heavy ingredients, which tend to weigh my hair down, I find that this conditioner doesn’t do that at all.

Nadat ik mijn haar heb geborsteld, vormen er al best goede krullen met weinig ‘natte pluis’ en losse haren vergeleken met veel andere conditioners. Mijn haar werkte al een tijdje niet zo mee, en leek zijn krul te hebben verloren – maar zelfs na deze conditioner één keer te hebben gebruikt krulde mijn haar alweer veel beter. Hoewel de conditioner een aantal zware ingrediënten heeft die mijn haar vaak verzwaren, doet deze conditioner dat helemaal niet.

Noughty Wave Hello curl taming cream

The curl taming cream has a sweeter scent than the other two products. Like the conditioner, it has a very thick, creamy consistency that spreads out over the hands easily. This makes it very easy to apply to the hair as well. The cream contains sea kelp, mango butter and something called QuinOxy, which according to Noughty’s website is a blend of wheat extract, camelia oil and linoleic acids that defines curls and tames frizz. It does not contain any heavy ingredients like coconut oil or shea butter, so I find this cream also doesn’t weigh my hair down.

De curl taming cream heeft een zoetere geur dan de andere twee producten. Net als de conditioner heeft hij een erg dikke, romige consistentie die makkelijk over de handen te verspreiden is. Dit maakt het erg makkelijk om op het haar aan te brengen. De cream bevat zeewierextract, mangoboter en iets genaamd QuinOxy, wat volgens Noughty’s website een mix is van tarwe-extract, camelia-olie en linolzuren die krullen definieert en pluis vermindert. Hij bevat geen zware ingrediënten zoals kokosolie of sheaboter, dus ook de cream verzwaart mijn haar niet.

Because my hair is relatively fine and I don’t have a huge amount of it, I don’t use too much of this cream – I would say I use around 2 pea-sized amounts. Lately I have been styling before plopping (wrapping my hair in a microfiber towel), but if I still styled afterwards, I probably would be using a little less of the cream. The cream on its own already gives me pretty defined waves, but it doesn’t have a lot of hold. I get the best results when I add a gel after applying the cream.

Omdat mijn haar relatief fijn is en ik niet enorm veel haar heb, gebruik ik niet te veel van deze cream – ik zou zeggen dat ik ongeveer 2 erwtjes gebruik. De laatste tijd style ik mijn haar vaak voor ik plop (mijn haar in een microfiber handdoek wikkel), maar als ik nog steeds daarna zou stylen, zou ik waarschijnlijk een beetje minder cream gebruiken. De cream op zichzelf geeft me al best gedefinieerde golven, maar hij geeft niet zoveel ‘hold’ of stevigheid. Ik krijg de beste resultaten als ik na de cream nog een gel gebruik.

My hair after using the Noughty Wave Hello Line. On both sides it looks wavy and curly, but the left side is a little frizzier and the right side is more defined.
On the left: my hair after using all Noughty Wave Hello products. On the right: my hair after using all Noughty Wave Hello products and a gel. Links: mijn haar na het gebruik van alle Noughty Wave Hello producten. Rechts: mijn haar na het gebruik van alle Noughty Wave Hello producten en een gel.

Conclusion

I really love these products. Although I have tried out and reviewed a lot of products that are Curly Girl friendly, I haven’t used a lot of products yet that are specifically aimed at curls. But I found out using products made for curls really does make a difference! Like I mentioned before, my hair had kind of lost its curl in the past few months. While the biggest thing that brought them back is probably changing my routine, just using these products already revived my curls quite a bit. So I’m pretty happy with these products and I’m fairly sure I will repurchase these products when they are finished – especially the shampoo and the conditioner.

Ik vind deze producten ontzettend fijn. Hoewel ik veel producten geprobeerd en gereviewd heb die Curly Girl vriendelijk zijn, heb ik nog niet zoveel producten gebruikt die specifiek bedoeld zijn voor krullen. Maar ik ben er nu achter dat producten specifiek voor krullen wel degelijk een verschil maken! Zoals ik eerder noemde had mijn haar in de afgelopen maanden de krul een beetje verloren. Ik vermoed dat ze waarschijnlijk vooral zijn teruggekomen door het veranderen van mijn routine, maar deze producten op zichzelf hebben al een verandering gemaakt. Dus ik ben best wel blij met deze producten en ik ben er vrij zeker van dat ik ze opnieuw ga kopen als ze leeg zijn – vooral de shampoo en conditioner.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s